Turgruppe i Rakkestad

I turgruppen ønsker vi at deltakerne skal være med på å bestemme turmål. Vi prøver å tilpasse nivået til hver enkelt deltaker.
Sammen planlegger vi tur i nærområdet eller turer knyttet til kultur, historie og ellers det kommunen har å tilby ute i frisk luft.

Vi har fokus på trivsel, samvær og gode turopplevelser. Gruppen sees som en trygg og god arena for mestring, læring og delte gode naturopplevelser.

Vi tar med egen mat og drikke, og lager gjerne maten på bål eller stormkjøkken.

Ta kontakt og bli med ut på tur!

Tur med sekk bilde.JPG

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du mer informasjon om aktivitetstilbudene?
Er du nysgjerrig på om dette passer deg?

Ta kontakt med Jorunn Hånes Funderud, tlf. 489 94 362 eller e-post: jorunnhanes.funderud@rakkestad.kommune.no

Leser du informasjonsskrivet om deltakelse i turgruppeaktiviteten, kan du få mer spesifikk informasjon om hva tilbudet innebærer.

Gå tur bilde.JPG