Aktivitetshuset Oasen har et aktivitetstilbud for brukere av tjenesten «psykisk helsearbeid og rustjeneste».

Vi ønsker at huset skal være et sted hvor du møter andre for en hyggelig prat og gi deg mulighet til positive aktiviteter. Som bruker av huset kan du være med på å påvirke innholdet av tilbudet fremover.

Mat og aktivteter i Oasen vil ha en egenandel.

Hjertelig velkommen!