De midlertidig økte satsene gir høyere inntektsgrenser og lavere egenandel. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått, i perioden med høyere satser. I blir det i vintermånedene gitt ekstra utbetalinger som støtte til høye strømutgifter. 

Ekstrautbetalinger for januar, februar og mars

Får du utbetalt bostøtte for januar, februar eller mars, får du i tillegg 1 000 kroner i støtte til strøm, og 150 kroner ekstra for hver person du bor sammen med.

Den ekstra støtten er uavhengig av de faktiske utgiftene du har til strøm.

Strømstøtten blir utbetalt på etterskudd, sammen med bostøtten. Det betyr at strømstøtten blir utbetalt i februar, mars og april. Etter dette blir det ikke utbetalt strømstøtte.

Endrete satser fra april 2024

Fra april blir bostøtten beregnet med vanlige satser igjen. Det gjør at inntektsgrensene blir lavere og egenandelen høyere. Mange vil derfor oppleve å få mindre bostøtte eller miste bostøtten helt for april. Vedtak og eventuell utbetaling av bostøtte for april kommer 16. mai 2024.

Lurer du på om du vil få bostøtte for april?

På denne siden kan du finne de øvre inntektsgrensene som gjelder fra april.
Du kan få en beregning av hvor mye bostøtte du kan få i bostøttekalkulatoren.