Hva er bostøtte?

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen.
Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Sjekk om du kan få bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte:

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.
Du kan også prøve:

Søk om bostøtte

Søk bostøtte :

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.
Utbetalingen skjer ca. den 20. i påfølgende måned. 
Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.
Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden.
Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Har du endret adresse ?

Når du har meldt flytting til folkeregisteret skal det gå automatisk. Det er mange aktører som kjører kontroller opp mot folkeregisteret for endring av adresser, mens noen må du ta kontakt sjøl og evnt. endre via mine sider hos den respektive.

Dette kan noen ganger ta litt tid før det blir registret i folkeregisteret og du må være registrert i folkeregisteret innen den 1. i den måneden du søker bostøtte for.

Du leverer da inn ny bostøtte søknad i din nye komme og  ta kontakt med bostøttekontoret dit du flytter vedr. ny søknad og om du har andre spørsmål.