Bygninger

Rakkestad kommune har saltet nedløp i store bygninger slik at rørene ikke fryser og vannet forhåpentligvis renner fritt.

Strøkasser

Det er over 60 strøkasser utplassert på strategiske steder i Rakkestad, typiske i bratte bakker eller steder med krevende kjøreforhold. Strøkassene er fyllt opp og skal kun brukes til å strø veier/plasser der de er utplassert, de er ikke til privat bruk. 

Trenger du sand til eget privat bruk kan det hentes gratis, så mye du kan bære med deg (ikke tilhenger) i Televeien 6 på hverdager mellom 07.00 - 14.30.