Strøsanden som du kan hente i Televien 6 brukes av kommunen til å strø veier, plasser og andre steder det trengs. Denne sanden kan også du benytte deg av hvis du har behov for det. Ta med deg en bøtte og spade. Det er ikke tillatt å hente sand med bilhenger.

Over 60 strøkasser

Sandkasse_3_beskjært.JPG Rundt om kring i boligfelter, på kommunale veier og utenfor offentlige bygg er det i dag satt ut over 60 strøkasser. Disse strøkassene skal kun brukes til å strø veier, plasser, trapper etc der man ferdes i det offentlige rom.