Basert på hvilke opplysninger du oppgir i søknaden, kan du få et eller flere av disse tilskuddene:

  • Arealtilskudd
  • Kulturlandskapstilskudd
  • Arealtilskudd til økologisk landbruk
  • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Hver enkelt tilskuddsordning har egne vilkår. Mer informasjon om hvordan du søker, definisjoner av de ulike vekstene og vilkårene for de ulike tilskuddsordningene, finner du i søkeveiledningen og i kommentarer til regelverket.

Informasjon hentet fra: Avløsning ved sykdom og fødsel - Landbruksdirektoratet