Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle
spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
:

Vil du testes for Covid-19 ?

Ta kontakt med din fastlege i vanlig kontortid. Utenom kontortiden må du ringe Legevakten i Sarpsborg på nr 116117. 

Svar på prøver

Du kan selv gå inn på HelseNorge.no å få svar ca 24 timer etter at testen er tatt. Gi beskjed til Smittevernkontoret dersom du ikke har tilgang til HelseNorge.no, så kontakter de deg når svar foreligger. 

Les mer...

Tilskuddsordninger i skogbruket

Oppdatert 09. mars 2020

Det gis statstilskudd til ulike tiltak i skogbruket. Tilskuddssatsen er ulik for hver kommune. 
I Rakkestad gis det for tiden 35 % tilskudd til ungskogpleie og markberedning.

Til nybygg og opprusting av bilveier gis det mellom 30-40% i tilskudd - avhengig av prosjektets størrelse. 

Husk at det alltid skal søkes før man begynner å bygge veier i skogen. 

Riktig bruk av skogfond og statsbidrag dekker staten i de fleste tilfeller mer enn 70 % av kostnadene til ungskogpleie og veier. 

Tømmer.jpg

Tømmer.jpg