Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Tilskuddsordninger i skogbruket

Det gis statstilskudd til ulike tiltak i skogbruket. Tilskuddssatsen er ulik for hver kommune. 
I Rakkestad gis det for tiden 35 % tilskudd til ungskogpleie og markberedning.

Til nybygg og opprusting av bilveier gis det mellom 30-40% i tilskudd - avhengig av prosjektets størrelse. 

Husk at det alltid skal søkes før man begynner å bygge veier i skogen. 

Riktig bruk av skogfond og statsbidrag dekker staten i de fleste tilfeller mer enn 70 % av kostnadene til ungskogpleie og veier. 

Tømmer.jpg

Tømmer.jpg

Sist oppdatert 09. mars 2020