I Rakkestad er det to skogeierlag

I Rakkestad er det to skogeierlag – Smaalenene skogeierlag og Degernes skogeierlag.

Mesteparten av tømmeret som avvirkes omsettes igjennom:

Disse organisasjonene kan også bistå med planting, ungskogpleie og tynning.