15. oktober kan det søkes om (telledato er 1.oktober)

 • Areal og kulturlandskapstilskudd, konvensjonelt og økologisk
 • Tilskudd til dyr på beite

15. mars kan det søkes om (telledato er 1. mars):

 

 • Tilskudd til husdyr, konvensjonell og økologisk
 • Distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

 

De ulike produksjonstilskuddene er

 1. Tilskudd til husdyr
 2. Areal- og kulturlandskapstilskudd
 3. Driftsvansketilskudd for brattlendte bruk
 4. Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon
 5. Tilskudd til dyrking av fôr i fjellet
 6. Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 7. Tilskudd til unge bønder
 8. Tilskudd til økologisk landbruk (areal- og omleggingstilskudd)
 9. Tilskudd til bevaringsverdige storferaser