• Tilskudd til husdyr
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Tilskudd for dyr på beite
  • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
  • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • Avløsertilskudd

Hver enkelt tilskuddsordning har egne vilkår. Mer informasjon om hvordan du søker, definisjoner av dyreslagene og vilkårene for de ulike tilskuddsordningene, finner du i søkeveiledningen og i kommentarer til regelverket.

Informasjon hentet fra: Tilskudd til husdyrproduksjon - Landbruksdirektoratet