Innovasjon Norge / BU-midler

Disse kan brukes til investering i tradisjonelt jordbruk og utvikling av tilleggsnæringer.
Kvinner og ungdom er prioriterte målgrupper.

Det kan gis støtte til:

 1. Etablererstipend
  Tilskudd for å gi etablerere gunstige startvilkår for utvikling av egen virksomhet innenfor tilleggsnæring.
  ​Stipendet knyttes til to faser:
  1. Utviklingsfasen - Utvikle forretningsidè, markedsundersøkelser o.l.
  2. Etableringsfasen - Oppstart av virksomheten.
 2. Bedriftsutvikling
  Tilskudd til videreutvikling av virksomheter, for eksempel produktutvikling, testsalg, styrking av kompetanse og markedsføring.
  Investeringer.
 3. Tilskudd og/eller rentestøtte for lån til investeringer
  i bl.a. nybygg og ombygging av driftsbygninger i tradisjonelt landbruk og i tilleggsnæringer, samt produksjonsutstyr av varig karakter i tilknytning til disse bygningene.
  Rentestøtte kan gis som støtte til lån opptatt i forbindelse med investeringer.
  Støtten utbetales hvert halvår fra det er levert ferdigattest og i 15 år som et serielån.
  Rentestøtteprosenten fastsettes årlig.
  Videre kan det gis tilskudd til etablering av felt for juletre/pyntegrønt og kvalitetstiltak i fruktfelt.
 4. Tilskudd ved generasjonsskifte.
  Tilskudd til landbrukseiendommer der det trengs mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte for å opprettholde drift i tradisjonelt 
  landbruk eller tilleggsnæring.
 5. Andre tiltak
  Tiltak til andre tiltak dersom de er i samsvar med formålet med BU-midlene.