I personalgruppa har vi høy og bred utdanning og erfaring. Hele 5 barnehagelærere og 2 dramapedagoger. Alle andre har fagarbeiderutdanning. All den kompetansen deler vi med hverandre, og vi bruker plantid og plandager til refleksjoner over ny forskning om barn og hva det betyr for hvordan vi legger opp dagene. Og ikke minst hvordan vi er sammen med barna.

Vi har fokus på begrepet relasjon og hva det vil si for barns liv her og nå og hvor viktig det er med trygge varme relasjoner for å kunne leke og lære

Bergenhus barnehage[2].jpg

Barnehagen har 63 plasser fordelt på 3 avdelinger.
En avdeling 0-2 år
En avdeling 3-6 år
Vi har åpne dører mellom avdelingene så barna har mulighet til å kjenne alle voksne som går her.

Barnehagen ligger i utkanten av sentrum og har skog på den ene siden, og en elv ikke så langt unna på den andre siden. Dessuten ligger vi vegg i vegg med Bergenhusskole. Vi har kort vei til sentrum med blant annet bibliotek og leke- og rekreasjonsparken Velhaven, samt Rakkestads fine bygdetun. Vi har også tilgang til Rakkestadhallen to dager i uka og gymsalen ved Byggeklossen barnehage en gang i uka.