Gravemelding

Før gravearbeider på kommunal grunn gjennomføres må det foreligge en gravemelding. Dette er for å sikre fremkommelighet i kommunen, samt å sikre at arealet blir istandsatt etter gjeldende krav.

Det må også sendes inn søknad for arbeider som utføres på eller ved offentlig vei. Dette kan være for eksempel oppføring av stillaser, bruk av lift, plassering av container og lignende. Kommunal vei omfatter mer enn bare kjørebanen: Også fortau, grøfter, fyllinger, skjæringer, rabatter og veiskuldre hører til. Krav om slik tillatelse følger direkte av veglova § 57. Se §57 i veglova her

Rakkestad kommune benytter seg av gravemeldingstjenesten til Geomatikk AS. Dette innebærer at entreprenører må sende gravesøknad via vår kundeportal hos Geomatikk AS for å få tillatelse til å grave eller å ha annen aktivitet i/på kommunal grunn.

Gå inn på: Ledningsportalen.no og send inn din registrering.
Behandlingstid for søknader er normalt 3 - 7 virkedager etter at kommunen har mottatt korrekt utfylt skjema og vedlegg.

Er du ny bruker av ledningsportalen? 
Da må du lage den en brukertilgang først.

Ferdigmelding

Når gravearbeidet er ferdig er det krav til at dette dokumenteres.
Dette foregår elektronisk via: Ledningsportalen.no 

Publikumsportal/innvilgede gravesøknader

Her finner du en oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rakkestad kommune: Gravearbeider i Rakkestad

Kabelpåvisning

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk AS gir også informasjon om ulike kabel og fiberledninger til Rakkestad kommune. Henvendelser rettes direkte til Geomatikk. 

Hos Nasjonal vegdatabank - Rakkestad kommune kan du se hvilke veier som er kommunale.

Ved behov for informasjon og/eller påvisning av vann og avløpsledninger, send epost til: anita.isebakke@rakkestad.kommune.no