Rakkestad Kommune har fått statlige midler til å kjøre på mer frisk sand på Kolbjørnsviksjøen badeplass. Badeplassen er populær og mye brukt av rakstinger og andre tilreisende.

"For å kunne transportere sanda inn til badeplassen uten å ødelegge kommunale veier og friområdet rundt selve badeplassen, må vi utføre denne jobben nå som vi er inne i en periode med kulde og nok tele," melder fagleder Olav Henrik Rønsen. Jobben skal ferdigstilles i løpet av denne uka.

Den fine sanda som kjøres på hentes fra Stiksmoen grustak. Rakkestad Kommune eier et område her som vi henter sand ifra. I tillegg til kommunalt utstyr er det leid inn to lastebiler fra Stubberud anlegg for å utføre denne jobben så rasjonelt som mulig. Det skal transporteres og legges ut hele 500 kubikkmeter med super badeplass-sand, så det er bare å glede seg til sommer og solrike dager!