Hvem må registrere seg? og hva gjelder ang. forsikring?

Disse MÅ registrere seg fra 1. januar 2021:

  • Alle som flyr i åpen kategori med en drone som har kamera, og som ikke er merket som leketøy i henhold til leketøysdirektivet.
  • Alle som flyr i åpen kategori med en drone som veier 250 gram, eller mer.
  • Alle som flyr i åpen kategori med en drone som har treffenergi over 80 Joule (hvis den skulle treffe en person).
  • Alle som flyr i spesifikk kategori.
  • Alle som flyr modellfly i regi modellflyklubb.

Disse MÅ registrere seg når ny EASA basisforordning trer i kraft:

  • Alle som i dag er registrert som RO1, RO2 eller RO3 operatør og fortsetter å operere under denne tillatelsen i 2021. Overgangsordningen for å operere etter reglene for RO1, RO2 og RO3 utløper i slutten av 2021.

Basisforordningen vil bli vedtatt og tre i kraft i løpet av 2021 etter at saken er behandlet i Stortinget.

Vær ute i god tid

Vi anbefaler alle som skal søke om tillatelse for å fly i spesifikk kategori å være ute i god tid, helst 6 måneder i forveien. Her finner du mer informasjon om spesifikk kategori og hvordan du går fram for å søke.

Alle droner og modellfly, unntatt leketøy, skal være ansvarsforsikret etter det nye regelverket - se mer info hos Luftfartsverket.