Barnet er et aktivt barn som liker å finne på ting og være i aktivitet. Barnet liker å sykle, spille spill og finne på ting ute. Det er flink til å uttrykke følelser, men noen ganger kan følelsene bli store. Da trenger barnet en trygg og tålmodig voksen som kan gå inn å hjelpe til med regulering av følelser og hjelpe til med å sette ord på de følelsene som oppstår. Det er også viktig at besøkshjemmet fremstår med varme og setter grenser på en trygg måte. 

Kommunalt hjelpetiltak
Besøkshjem i regi av barneverntjenesten er et kommunalt hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har marginal økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og rollemodeller.

Som besøkshjem er man ikke en erstatning for barnets hjem, men tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned.

Behov for flere besøkshjem
Barneverntjenesten i Rakkestad kommune trenger besøkshjem til overnevnte barn, men har også flere barn som er i behov av besøkshjem. Dersom du/dere har lyst til å bli besøkshjem for Rakkestad kommune kan du/dere ta kontakt med barneverntjenesten via servicekontoret på telefon 69 22 55 00.