Besøkshjem

Besøkshjem i regi av barneverntjenesten er et kommunalt hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har marginal økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og rollemodeller. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, glede og trygghet.

Å være besøkshjem vil si at du tar imot et barn eller en ungdom i ditt eget hjem noen dager i måneden. Det kan også være aktuelt med søsken. Over en periode på minimum ett år får du besøk av et ett barn eller søsken med ekstra behov for omsorg, trygghet og gode opplevelser. Du og hjemmet ditt skal være en positiv støtte.

Beredskapshjem_støttekotakt_bilde.png

Støttekontakt

En støttekontakt engasjert av barnevernet hjelper barn og unge som har behov for sosialt samvær eller støtte til å ta del fritidsaktiviteter utenfor hjemmet. Barnevernstjenesten ønsker at støttekontakten kan være en forutsigbar og trygg voksenperson som representerer et fast holdepunkt for barnet, en som bidrar til å gi barnet nye positive erfaringer og noe å glede seg til og se frem til i hverdagen. 

Vi ønsker engasjerte og sosiale voksne med et åpent sinn, som kan fungere som gode rollemodeller for barna. Det spiller ingen rolle om du er ung eller godt voksen. Gjennom ulike aktiviteter får barn og unge en meningsfull fritid hvor de får mulighet til å lære regler og normer gjennom nye situasjoner og opplevelser.

Eksempler på aktiviteter man kan gjøre sammen med barnet er:

 • Gå tur i skog og mark
 • Fiske/båttur
 • Gå på kino
 • Spille fotball eller annen idrett
 • Kafebesøk
 • Bake eller lage mat sammen
 • Svømme
 • Mekking
 • Håndarbeid
 • Sykkelturer
 • Bowling
 • Brettspill
 • Gårdsbesøk

Behov for besøkshjem og støttekontakter

Barneverntjenesten i Rakkestad kommune trenger besøkshjem og støttekontakter i alle aldre. Dersom du har lyst til å bli besøkshjem eller støttekontakt for Rakkestad kommune - ta kontakt med barneverntjenesten via servicekontoret på telefon 69 22 55 00.