Dersom Afrikansk svinepest blir påvist på villsvin i Norge, vil det med stor sannsynlighet bli innført en infisert sone med ekstra tiltak. Størrelsen på en slik sone er avhengig av tettheten av villsvin og tamme svin i det aktuelle området, geografiske forhold og andre risikofaktorer. Siden villsvin beveger seg over relativt store områder, vil en slik infisert sone kunne dekke et stort geografisk område.

Aktuelle tiltak i infisert sone ved påvisning av afrikansk svinepest hos villsvin:

- Forbud mot all jakt på alle dyrearter og jordbruksvirksomhet i det infiserte området.
- Forbud mot ferdsel av folk, f.eks turgåere, bærplukkere, joggere o.l.
- Opptrappet søk etter kadavre, for registrering, innsamling, prøvetaking og destruksjon.
- Inngjerding av hele eller deler av området.
- Forbud mot flytting av svin fra området. 
- Inspeksjon av alle svinehold for å se nærmere på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt med dyrene også er jegere. 
- Forbud mot hold av gris utendørs.
- Forbud mot skogsdrift i det infiserte området.

Dette er tiltak som vil ha store og alvorlige følger for friluftslivet, skogbruket, jordbruket og ikke minst svineholdet i området. Jo flere villsvin vi klarer å få skutt, desto mindre er risikoen for å få smitten i Norge. Det er derfor viktig at grunneiere og jegere gjør det de kan for å få skutt så mange villsvin som mulig. 

Mattilsynet har nå økt godtgjørelsen for å sende inn prøver av skutte villsvin. De nye satsene er økt fra kr 1.000,- til kr 2.500,- pr hanndyr og fra kr 3.000,- til kr 5.000 pr hunndyr. Satsen for funn av døde villsvin er økt fra kr 3.000,- til kr 4.000,-. I tillegg er det innført en godtgjørelse til grunneier på kr 4.000,- pr felte villsvin på egen eiendom.

Se ellers Mattilsynets sider 

Det er også viktig at det ved funn av døde og/eller syke villsvin meldes fra til Mattilsynet. Kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom du finner døde eller syke villsvin. Mattilsynet tar imot meldinger hele døgnet.