Er barnet ditt redd, sint eller trist på grunn av skremmende opplevelser - Trinnvis sammen fra NKVTS
Barnet redd, sint eller trist - Trinnvis sammen fra NKVTS

Behandlingsmetoden heter Trinnvis sammen og testes ut i en forskningsstudie som gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Det er første gang metoden testes utenfor USA.

Les mer. Trinnvis sammen - NKVTS

Foreldreledet

Tilbudet er for barn mellom syv og tolv år, som har opplevd for eksempel en bilulykke, alvorlig mobbing, vold, seksuelle overgrep, at en omsorgsperson har dødd, eller andre vonde og skremmende hendelser, og som etterpå har fått det vanskelig i hverdagen.

I studien velges det ut barn og familier, etter gitte kriterier, som får behandlingsmetoden og resultatet av behandlingen måles opp mot vanlig kommunal oppfølging.

Silje Mørup Ormhaug er seniorforsker ved NKVTS og leder den nasjonale studien av behandlingsmetoden. Hun forteller at den foreldreledete metoden er en slags light-versjon av ordinær terapeutledet traumebehandling.

– Det er stor forskjell på hvor mye hjelp barn trenger etter et traume, og derfor anbefales det å starte med en mindre intensiv behandlingsform for de barna som ikke allerede har utviklet store vansker. I den foreldreledete behandlingen arbeider foreldre og barn med en arbeidsbok med samtale- og mestringsøvelser. Foreldrene får veiledning av kommunal terapeut. Dersom barnet ikke opplever bedring etter å ha gjennomført arbeidsboken, eller det blir vanskelig for foreldrene å gjennomføre arbeidet så bør familien få tetter oppfølging og vi anbefaler at barnet henvises til BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk), for behandling der, forklarer Ormhaug.

Foreldre er en viktig ressurs

– Foreldres rolle i barns tilpasning etter traumer er helt sentral, men mange føler seg hjelpeløse og usikre. Derfor er det behov for gode behandlingsmetoder som både kan gi hjelp raskt, og samtidig styrke foreldrenes evne til å hjelpe. Trinnvis sammen er unikt på dette området og bidrar til begge deler, sier Ormhaug.

Har gitt lovende resultater

NKVTS har allerede gjennomført en pilottest av metoden i 11 kommuner.

– Erfaringer fra pilotstudien gir oss tro på at Trinnvis sammen er en behandlingsmetode som bidrar til at traumeutsatte barn får raskt hjelp. Den passer også godt inn i rammene og målsetningene til kommunale tjenester for barn og unge, sier Ormhaug.

Rundt 8 av 10 av barna som fullførte arbeidsboken hadde utbytte av behandlingen. De rapporterte selv om stor nedgang i symptomer. I intervjuer med barna, foreldrene og terapeutene forteller de at de likte godt å jobbe med metoden.

– Foreldrene beskriver at de har fått viktige verktøy for å hjelpe sine barn, og både barna, terapeutene og foreldrene forteller at relasjonen mellom foreldrene og barna har blitt bedre, sier Ormhaug.

Ta kontakt

I Rakkestad er det psykisk helsearbeid og rustjeneste som tilbyr behandlingsmetoden.

– Våre innbyggere med barn som sliter med plager de trenger hjelp med etter en vanskelig opplevelse, kan kontakte saksbehandler Jorunn Funderud dersom de kan tenke seg å teste ut denne behandlingsmetoden. Vi trenger mange deltakere og håper mange innbyggere vil benytte seg av tilbudet, sier Daae, som nå har startet rekrutering til studien.

De barna som trenger hjelp, men som ikke fyller kriteriene for å være med i studiet får tilbud om annen hjelp.

FAKTA OM TRINNVIS SAMMEN

  • Behandlingsmetode for traumeutsatte barn i alderen 7 til 12 år.
  • Behandling foregår i stor grad hjemme.
  • Barn og forelder jobber sammen med veiledning fra terapeut.
  • Behandlingen tar cirka 6-9 uker å gjennomføre.
  • Videre henvisning til BUP ved behov
  • Modellen er en norsk tilpasning av den amerikanske behandlingsmetoden Stepped Care Cognitive Behavioral Therapy for Children after Trauma av Dr. Allison Salloum.