Dette er gode nyheter, men på grunn av områdets egenart kan det fortsatt oppstå mindre ras/utglidninger i overgang mellom flater og raviner. Sannsynligheten for store bakovervirkende skred er liten. 

Det er likevel viktig at man utviser aktsomhet i området og alle byggetiltak, utfyllinger (små og store) terrenginngrep og andre vesentlige tiltak er søknadspliktige hos Rakkestad kommune. Er man usikker så ta kontakt med Rakkestad kommune.