Uttalelse fra Rakkestad kommune 

Rakkestad kommune er kjent med at Miljødirektoratet vurderer å flytte den aktuelle ulven innenfor ulvesonen og at den i denne forbindelse vil kunne bli plassert innenfor kommunens grenser og i dens grense- og nærområder. 

Det er allerede etablert ulverevirer nord og sør for de områder det kan være snakk om. 

Rakkestad kommune er bekymret for de konsekvenser større tetthet av ulv på aktuelle arealer kan ha for elgstammen - som allerede er svært sårbar og utsatt. Kommunen frykter at totalbelastningen på den skal bli for stor. 

Det registreres dessuten at Fjellaområdene over noen år har tatt seg mye opp som rekreasjons-, trivsel- og turområde for befolkningen i nærliggende kommuner og større deler av Østfold. 

Rakkestad kommune mener at ytterligere etableringer av ulv i området og nærområder også skal ha negative konsekvenser for denne utviklingen.