Armaturer skiftes ut

Noen vil legge merke til at alle armaturer skiftes ut, også eksisterende LED-armaturer, i de gjeldende områdene.. Dette for å få en helhetlig lik armatur i hele områder. Eksisterende LED-armaturer som tas ned, vil bli gjenbrukt til utskifting av armaturer i andre områder.
 
Arbeidene med utskifting av gatelysarmatur gjennomføres av Nettpartner, og områder hvor gammel armatur skal skiftes ut i denne omgangen er:
  • Holøsåsen 
  • Gudim
  • Lyngby
  • Prestegårdsfeltet
  • Sideveier vest for Storgata fra sentrum til Bergenhus
  • Kirkengfeltet i Degernes

Vegetasjonsrydding

I forbindelse med utskifting av gatelysarmatur, så vil det også gjennomføres vegetasjonsrydding som er i konflikt med gatelysene. Eventuelle gatelys som står i hekk og lignende vil måtte beskjæres for å få tilgang til «luke» i mast. 
 
Det bes også om at det ikke parkeres langs vei ved/under gatelys i områder hvor det skal skiftes armatur. Dette for tilgjengelighet og at det kan falle ned deler/biter fra gammel armatur ved utskifting, og dette kan skade biler. 
 

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Ved behov for kontakt med utførende entreprenør kan Nettpartner ved Reidar Andersen tlf 480 81 511 kontaktes. 
Dersom det ikke oppnås kontakt kan Terje Jonassen kontaktes på tlf 480 81 512.