Velferdsutvalget inviterer frivilligheten i Rakkestad til dialogmøte rundt bosetting og inkludering av flyktninger i kommunen.

Dato; tirsdag 26. april
Tid; kl 19.00
Sted; kommunestyresalen i kulturhuset

Les invitasjonen her

Påmelding til Kåre Kristiansen, kare.kristiansen@rakkestad.kommune.no