Kulde, frost, skader

Rakkestad kommune oppfordrer bygningseiere til å gjøre tiltak. Dette gjelder der vannmåler og  stoppekraner sitter i privat kum eller kjellerrom. Det er svært viktig at vanninntaket til privatboliger, verksteder, garasjer og uthus ikke blir utsatt for minusgrader. Dette gjelder også når mildværet setter inn da det er stor fare for frostsprengning.

Mulig tiltak

  • I privatkum der vanninntaket går gjennom med stoppekran bør det isoleres med vintermatter over rør, kran etc.
  • I kjeller må man sørge for plussgrader i rom der vannrør etc ligger.
  • I industribygg må man sørge for plussgrader i rom der vann inntaket er.

Viktig å sjekke disse stedene ofte, høre etter om det er susing i rør, sjekke for dårligere trykk.

Skulle uhellet inntreffe må det meldes i fra straks til Rakkestad kommune, servicekontoret på tlf 69225500 (hverdager 08.00 - 15.30) eller til teknisk vakt,  tlf 90841287. Oppgi navn og adresse.