Ordfører Ellen Solbrække, skolesjef Morten Vedahl, rektor Lars Fagerhøi ved Rakkestad ungdomsskole, rektor Halvor Kjeve ved Bergenhus skole, rektor Borghild Johanne Øby ved Kirkeng skole og  rektor Jo Frislid ved Os skole fikk velfortjent ros på scenen.

Også leder av næringsrådet Anja Guerrera og lærer ved prosjektskolen ved Rakkestad ungdomsskole, Magne Kopperud, fikk velfortjent heder og skryt for sitt innsats for entreprenørskapetsarbeidet i skolen og i næringslivet. Samarbeidet mellom skolene, kommunen og næringslivet ble fremhevet som en av de faktorene som gjorde Rakkestad kommune til en meget god entreprenørskapskommune. 

Tidligere denne uken var Ferd-gründer Johan Andresen også i Rakkestad og ble imponert over det arbeidet som legges ned i entreprenørskapsfaget. Han mente Rakkestad kommune er en kommune til etterfølgelse.

UE_Rakkestad 2018.jpg