Takk til alle som bidro, både bøssebærere, givere og funksjonærer. Over 60 bøssebærere meldte seg og flere av dem gikk doble roder. 

Også næringslivet i Rakkestad har bidratt i årets aksjon. Så langt har de bidratt med over 80 tusen av de innsamlede midlene.