• Ordfører Karoline Fjeldstad, leder
  • Thea Nesbekk
  • Mette Østensvig
  • Unni Ødegaard
  • Øyvind Kjeve

TV-aksjonsmidlene går til:

  • Feltarbeidere som gir individuell støtte og oppfølging til sårbare barn
  • Veiledning og støtte til foreldre og omsorgspersoner slik at de kan hjelpe barn som har opplevd mye vondt
  • Å gjenforene barn med familiene sine
  • Praktisk hjelp med amming og riktig ernæring for de minste barna
  • Å få barnesoldater ut av konflikten og tilbake til familien og lokalsamfunnet sitt

TV-aksjon 2022

Det endelige resultatet for TV-aksjonen NRK 2022 ble 291 millioner til Leger Uten Grensers livreddende arbeid.