Tradisjon tro hedrer Rakkestad kommune sine trofaste medarbeidere med flotte erkjentlighetsgaver like før jul. I år var det 10 personer som fikk en velfortjent oppmerksomhet.

Klokke - 25 års tjeneste

Tordis Kultorp, Astrid Westby, Håvard Andre Rødland, Pål Jenssen, Rune Koppen

"Den lille brannhjelmen" - 25 års tjeneste i brannvesenet

Terje Christoffer Romfog

15 - 24 års tjeneste - sluttet i 2017 grunnet pensjonering

Britt Aase Aanonsen, Bjørg Thune, Kari Greiff Nilsson, Vigdis Synnøve Foslid

ordfører_2.jpg