Tradisjon tro hedrer Rakkestad kommune sine trofaste medarbeidere med flotte erkjentlighetsgaver like før jul. I år var det 14 personer som fikk en velfortjent oppmerksomhet. 3 var ikke tilstede ved selve seremonien.

Ordfører Karoline Fjeldstad roste de ansatte for lang og tro tjeneste og sa i sin tale at det er viktig å ta vare på lang og god kompetanse som kan jobbe sammen med ansatte med mindre kompetanse. 

Klokke - 25 års tjeneste

Inger Anne Hovin Hagen, Hanne Nærby, Jeanette Foyn Olsen, Trude Kristiansen, Gudrun Irene Andersen, Wenche Bunæs, Kjetil Grav, Ann Kristin Hansen, Bjørn Ivar Lindblad.

15 - 24 års tjeneste - sluttet grunnet pensjonering

Laila Lilleåsen, Eva Bjørnstad, Unni Buer, Ruth Østby, Knut Bodahl.

 

Underholdning

Elever fra musikklinjen ved Askim videregående skole sang "Jeg glemmer deg aldri" og "Har du fyr"  for en meget lydhør forsamling. 

Bilde av 3 elever ved Askim videregående skole som synger ved erkjentlighetsgaveutdelingen 2022