• Personer som har fått en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, trenger ikke å bekrefte positiv selvtest med PCR-test. For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.
  • Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta en bekreftende test hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.
  • Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, får tilbud om bekreftende test.
  • Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer får tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.

Selvregistrering av positive selvtester
Personer som får positivt svar på en selvtest må registrere dette i kommunens digitale smittesporingssystem Remin på Selvregistrering av koronatester og nærkontakter i Rakkestad kommune | ReMin.
Logg på med elektronisk ID for å registrere positive prøvesvar for seg selv eller egne barn. Det er også ønskelig at du registrere nærkontakter og kjente risikofaktorer (helsepersonell, underliggende sykdom, alder etc.). Dette gjør det enklere for oss å prioritere en eventuell smittesporing.

For at kommuner og helsemyndigheter fortsatt skal kunne overvåke smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.

Les mer i Helsedirektoratets brev til kommunene om endring i rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positiv selvtest for covid-19