Fra 1. juli 2014 vil det ikke lenger være lovlig med røykerom i arbeidslokaler og offentlige lokaler. Det er gitt enkelte unntak fra dette, bl.a. for enkelte institusjoner. Fra samme tid gjelder bestemmelsene om tobakksforbud i barnehager og skoler og om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter. Også forbudet mot selvbetjening av tobakksvarer trer i kraft fra dette tidspunkt.

Tobakkskadeloven endres
2. april 2013 vedtok Stortinget en rekke endringer i tobakkskadeloven. Endringene gjelder all tobakk, både røyk og snus. De nye bestemmelsene har som formål å hindre barn tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking.

Noen endringer trådte i kraft allerede  i begynnelsen av 2014, men noen trer i kraft 1. juli i år

Hindre rekruttering
Målet med lovendringene er å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk i en eller annen form. Barn skal få oppleve en mest mulig tobakksfri oppvekst.  Det innebærer også vern mot passiv røyking. De fleste som begynner å røyke eller snuse, begynner i ung alder. Ved å innføre tobakksfri skoletid blir en viktig arena for rekruttering og sosialt press om å begynne med tobakk borte.

Tobakksfrie skoler og barnehager
Alle elever får gjennom lovendringen rett til et tobakksfritt miljø.  All tobakk, både røyk og snus, blir forbudt i skoletiden.  Dette gjelder både på og utenfor skolens område. For de ansatte i skole og barnehage gjelder forbudet i lokalene og på uteområde, men ikke utenfor området. Forbudet gjelder både private og kommunale barnehager, og også private familiebarnehager. Fordi snusbruken blant unge har økt kraftig de siste årene, er det spesielt viktig at forbudet omfatter all bruk av tobakk.

Les mer om lovendringene

Les mer om tobakksfrie skoler og barnehager