Han overtar stillingen etter Terje Lillerud som gikk av med pensjon våren 2015. Terje Romfog har vært ansatt som varabrannsjef i kommunen i en rekke år og har solid erfaring og nødvendig kompetanse for stillingen.