Spesielt for de sentrale Østlandskommunene - med Oslofjorden som resipient - er utfordringene og konsekvensene store.

For Rakkestad kommune betyr dette tiltak på flere hundre millioner kroner fram mot 2030.

Innbyggere og næringsliv vil først og fremst merke disse investeringene i form av at abonnementsgebyrene for tjenestene øker svært mye på bare noen få år.

Det hele skjer dessuten som en forlengelse av en relativt stor gebyrvekst i 2022 - 2024 - på grunn av høye investeringer, fallende vannforbruk, sterk prisstigning og økte renter.  

Rakkestad kommunestyre har stor oppmerksomhet på de utfordringer Rakkestadsamfunnet står foran på vann- og avløpsområdet.

Innen 1.10.2024 vil kommunen utarbeide prognoser for utviklingen av vann- og avløpsgebyrer fram til 2035. på forskjellige forutsetninger og etter forskjellige modeller.

Dette forelegges Rakkestad kommunestyre for behandling i en egen sak.