Dette tar vi sterk avstand fra.

Nordfront er en naziorganisasjon som forsøker å spre sin propaganda i Rakkestad. Alle politiske parter i Rakkestad tar sterk avstand fra det Nordfront står for og vårt klare budskap er at høyreekstreme og rasistiske miljøer er uønsket i Rakkestad.

Det at Nordfront nå, ulovlig benytter Rakkestad sitt kommunevåpen på sitt propagandamateriell, er totalt uakseptabelt og saken er anmeldt til politiet.

Vi ønsker et Rakkestad fritt for slike miljøer som Nordfront.

Oppropet støttes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.