Susann er 19 år og går siste året på musikklinja ved Askim videregående skole. Der har hun kontrabass som hovedinstrument. Det siste året har bass-undervisningen vært rettet mot klassisk musikk etter eget ønske. I tillegg spiller hun el-bass ved siden av, mest i forbindelse med bandprosjekter på skolen. Hun har vært aktiv i kulturskolen i Rakkestad i mange år, 10 år i Rakkestad skolekorps og 1 år i regionskorps Øst.

Hun har i tillegg vært aktiv i NUSO (Norsk Ungdomssymfoniorkester) i sesongen 2018/2019, som er et nasjonalt orkester for ungdom mellom 13 og 20 år.

Hun drømmer om å ha med seg musikken videre – og har etter opptaksprøver både ved Griegakademiet i Bergen og Norges Musikkhøgskole i mars i år, fått tilbud om (og takket ja til) studieplass ved Griegakademiet: bachelor i utøvende kontrabass (klassisk).

Når hun tar en pause fra bass-øvinga så skriver Susann sanger selv. Det har ikke blitt så veldig mange sanger det siste året, men hun liker å sette seg ned ved pianoet og koble av med å skrive litt egen musikk. «Igjen er dette litt annerledes fra å spille et stykke på kontrabassen, da det gjerne blir litt mer nakent for en selv når man spiller noe selvskrevet – i forhold til om man spiller noe som er skrevet av en annen for 200 år siden.»

Musikken har alltid vært viktig for Susann. Gjennom kulturskole, musikkorps og skole har hun deltatt på mange konserter, både små og store. Det har gitt god erfaring som hun har tatt med videre i arbeidet med musikken.

Tilbakemeldingene har gitt henne motivasjon til å øve videre.

Susann har over en tid tatt timer med en dyktig kontrabassist privat – noe som har gitt en stor læringskurve og ikke minst mer motivasjon til å jobbe enda hardere for å nå målene sine.

Pengene fra et stipend vil gå til en ny bue, i tillegg til en justering av kontrabassen hos en instrumentmaker. Begge delene er nødvendig før hun begynner på studier. Dette koster en del, og pengene ville kommet godt med, spesielt siden hun er student fra høsten av. I tillegg er det alltid kostnader som noter, harpiks, strenger og annen rekvisita som er nødvendig.