- Det er i sommermånedene vi ser at ungdom får litt for frie tøyler og at dette kan slå litt uheldig ut for noen. Vi oppfordrer alle foreldre til fortsatt å være tett på, vær den litt kjipe, ikke la ungdommene få helt frie tøyler. Det går fint an å ha en fantastisk sommer selv med klare grenser, sier Brandstorp.

Det er viktig å snakke mye med ungdommen, gjøre gode avtaler og følge dem opp. Vær klar til å kjøre og hente, la ungdommen oppleve at du er tilstede i deres liv.

- Nettopp foreldreansvaret er noe vi har tatt på oss når vi valgte å få barn. Det betyr at vi må la våre egne ønsker om, f.eks en fredagspils vike slik at vi kan hente ungdommen hvis den trenger det. Vær i beredskap, evt avtal med naboer eller bekjente, ha alltid på telefonen og vær i forkant. På den måten er du fortsatt en viktig og ansvarlig voksen i ungdommens liv, forteller politikontakten.

Egne alkoholvaner er også en sak som opptar politiet. Vi må tåle å sette våre egne ønsker til siden for at ungdom skal oppleve trygghet, tilhørighet og at noen følger med dem. At ungdom opplever at de er overlatt til seg selv og at de voksne ikke bryr seg om dem, er ingen god følelse.

De aller fleste foreldre er gode rollemodeller for sin ungdommer. Dette er en vennlig påminnelse om å holde fokus også i sommermånedene og er samtidig en oppfølger av foreldremøte ved Rakkestad ungdomsskole høsten 2022.

Med disse gode ord ønsker politiet oss en riktig god og hyggelig sommer.