Følgende behandling er vedtatt

 

 Orientering og gjennomganger:  

 • Formannskapet 16.8.2023 – orientering og gjennomgang 
 • Velferdsutvalget 22.8.2023 – orientering og gjennomgang 
 • Teknikkutvalget 23.8.2023 – orientering og gjennomgang 
 • Eldrerådet 18.9.2023 – orientering og gjennomgang
 • Funksjonshemmedes råd 19.9.2023 – orientering og gjennomgang
 • Arbeidsmiljøutvalget 20.9.2023 – orientering og gjennomgang 
 • Administrasjonsutvalget 27.9.2023 – orientering og gjennomgang

Ordinær behandling: 

 • Eldrerådet 18.9.2023 – uttalelse 
 • Funksjonshemmedes råd 19.9.2023 – uttalelse 
 • Arbeidsmiljøutvalget 20.9.2023 – uttalelse 
 • Administrasjonsutvalget 27.9.2023 – uttalelse 
 • Velferdsutvalget 26.9.2023 – behandling av ordinær sak 
 • Teknikkutvalget 27.9.2023 – behandling av ordinær sak 
 • Formannskapet 27.9.2023 – behandling av ordinær sak  

Avsluttende behandling og vedtak

 •  Kommunestyret 11.10.2023