Det vil ikke bli satt inn ekstra kapasitet, noe som er i tråd med reglene for en lovlig arbeidskonflikt. 

De som blir berørt av streiken er elever som kjører skolebuss, som følge av bestemmelsen for avstand og de elevene med kommunale skyss som benytter eksisterende oppsatt busstilbud. 

Kommunalskyss gjennomført av Østfold taxitjenester og 24/7 går som normalt.
Hvis skoleskyss og spesialskyss med minibuss og taxi blir berørt av streiken varsles foresatte direkte fra operatøren. Spørsmål må rettes direkte til operatøren.

Foresatte må derfor finne alternative løsninger for å få elever på skolen fra mandag morgen. 

Mye trafikk ved skolen på morgen fører til at vi må være ekstra oppmerksomme og følge skolens rutiner for avlevering og henting. 

Østfold Kollektivtrafikk sine nettsider informerer fortløpende om situasjonen for sine bussruter.