Skolestart mandag 04.01.21 - rødt nivå

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar. 
Kommuner med mye smitte bør vurdere om barneskoler også skal gå over til rødt nivå. Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og rødt nivå betyr at skolene fremdeles skal være åpne.  
Rakkestad kommune har i kveld bestemt at hele grunnskolen i Rakkestad skal være på rødt nivå, med bakgrunn i dagens smittepress. Det gjelder for hele perioden frem til 18.januar. 
Rødt nivå betyr ikke hjemmeskole
Det oppfordres til foresatte og kjøre sine barn til skolen og ved bruk av skoleskyss bør munnbind brukes av barn over 12 år.

Informasjon sendes ut fra skolene til hjemmene ila søndag kveld.

Les mer om hva rødt nivå i skolene betyr

 

Barnehageoppstart tirsdag 05.01.21 - rødt nivå

Barnehagenes tiltak på rødt nivå innebærer redusert åpningstid, kl. 08.00 – 15.00.    
På rødt nivå skal barna deles inn i mindre kohorter, og det skal være mindre samarbeid på tvers av avdelinger. 

Les mer om oppstart barnehagene 05.01.21 på rødt nivå her

Kulturhuset, badet og dør til servicekontoret/NAV stenges

Døra til servicekontoret og NAV mottak låses, tjenestene er tilgjengelige digitalt
Kulturhuset stenges, inkl bibliotek, kino, lokalsamlingen og all utleie
Folkebadet stenges

Lokal forskrift er under forberedelse

Smitten øker faretruende i landet – Lokal forskrift er under forberedelse

Rakkestad kommune har for tiden pågående et stort og alvorlig smitteutbrudd av Covid 19 viruset i omsorgsboligene i nærheten av Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. 

Det er også noe annen smitte i Rakkestadsamfunnet. 

Covid 19 pandemien griper nå etter jul og nyttår kraftig om seg i Norge som helhet. 

Regjeringen har i kveld presentert nye smitteverntiltak som anbefalinger og påbud. Det er i stor grad opp til kommunene å konkretisere og bestemme omfanget av dem. Rakkestad kommune har på det grunnlaget en lokal forskrift under forberedelse. Kommunestyret innkalles tirsdag kveld for å ta stilling til og vedta denne forskriften. 

 

Regjeringens pressemelding søndag 03.01.2021

Regjeringen sendte søndag kveld ut en pressemelding hvor nasjonale tiltak og anbefalinger for perioden 04.01.21 - 18.01.21 ble informert om.

De viktigste tiltakene er:

 • Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå.
 • All organisert fritids- og idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livsynssamlinger utsettes. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. 
 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Regjeringen ber nordmenn om å vente med å ha gjester i 14 dager. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 
 • Nordmenn bes om å unngå alle unødvendige reiser både innenlands og utenlands. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Les Regjeringens pressemelding her

 

Smitte og inkubasjonstid

Alle barn med covid-19 symptomer må holdes hjemme og foresatte bes ta kontakt med Rakkestad kommune på tlf 69 22 55 00 for vurdering om testing.

Les mer om testing, symptomer og sykdomsforløp hos barn

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Hvor skal du som foresatt finne informasjon om koronavirus og ditt barn. Regjeringen har laget en detaljert artikkel om dette. 

 • Alt du trenger å vite som foreldre til barn i barnehagen
 • Alt du trenger å vite som foreldre til elever på barneskole
 • Alt du trenger å vite som foreldre til elever på ungdomsskole og videregående
 • Videoer om barn og koronavirus

Du finner informasjonen i denne lenken

Informasjon om barnehage, skole og sfo

Rakkestad kommune har en egen side for koronainformasjon om barnehager, skoler og sfo.

Du finner den her