Arbeidene utføres med motorsag og ved skinne-/vei maskiner, med et anslagsvis høyest desibelnivå på 105 Db og vil medføre støy og uvante lyder. Berørte naboer blir varslet med sms før arbeidene starter.

I prosjektet er det Mesta AS som er hovedentreprenør på oppdrag fra Bane NOR. Mestas arbeid består av å holde vegetasjon unna toglinjen, for å unngå togstans ved strømbrudd på jernbanen.  

Skogryddingen foregår ved turnusarbeid og arbeidet betyr forflytning over et større område. Arbeidene som gjennomføres vil dermed være bevegelige, og kun være til sjenanse for berørte naboer i kortere tidsrom. Det er snakk om mindre arbeider der svært få naboer vil bli berørt, og arbeidet tilpasses for å unngå unødvendig støy.

Lørdag og søndag går det normalt sett mindre tog på jernbanen, og det er viktig å benytte seg av dette tidsrommet for å opprettholde fremdriften og unngå ytterligere togstans.