Bruker sin fritid på å hjelpe andre

De frivillige gir av sin tid og ressurser, og deres varierte innsats er et svært viktig bidrag til å skape aktivitet, mening og økt livskvalitet i hverdagen til beboere på Skautun, i omsorgsboliger og brukere av dagaktivitetstilbud. 

I tillegg til de som var representert på julelunsjen vil vi benytte anledningen til å  takke andre som er innom på enkeltarrangementer.  

Det er ikke bare de frivillige som bidrar på Skautun vi vil spesielt nevne og takke livsgledeklassen fra Mysen videregående skole, som gjennom hele skoleåret skaper liv og glede.