Arbeidet som utføres på Skautun er:

  • Belegg på gulvet der nedkjølingsanlegget står
  • Alle vegger i produksjonslokalene er malt
  • Alle hull og sprekker i fliser på gulv og vegger er tettet
  • Kjølerommet er oppgradert
  • Det er laget eget vaskerom med stålvegger hvor det er ulik inngang og utgang for urene og rene traller
  • Hele produksjonslokalet blir nå innenfor ren sone
Skautun_3.jpg Fuging_fliser_Skautun.jpg
Gry Asakskogen, Tobias Stiansen, Borghild Grav Strekerud, Toma Vanagiene Tetting av sprekker og hull for i hindre fuktdannelse

 

- Mye blir det samme, men det blir godt å komme til et større lokale enn på Rådhuset, nyoppusset og lyst og fint med de maskinene vi trenger, sier ansatte Gry Asakskogen og Tobias Stiansen, som setter pris på at det nå blir et klarere skille mellom ren og uren sone og at de får et eget vaskerom for mattrallene. Begge forteller at de trives på kjøkkenet i kulturhuset og at det er en god løsning i oppussingsperioden, men de er også tydelige på at lokalene er litt for små og har ikke like mye utstyr som kjøkkenet på Skautun.

 

Leder av kjøkkenet på Skautun, Borghild Grav Strekerud, sier at det er viktig å ha et kjøkken som tilfredsstiller kravene fra Mattilsynet og at det skal bli godt å komme til lyse og pene lokaler med overflater som er lettere å holde rent. Hun presiserer at innholdet i kjøkkenet ikke blir nytt, de beholder alle sine gamle maskiner og får ikke noe nytt produksjonsutstyr, det er rommene og overflatene som pusses opp.

De kjøkkenansatte er alle enige i at de som får maten sin fra Skautun nok ikke vil merke den store endringen når de tar i bruk kjøkkenet på Skautun igjen en gang i september/oktober, annet enn at variasjonene nok blir større som en følge av større og bedre maskiner.

Seksjonsleder Jeroen De Wit sier at han er glad for arbeidet som utføres og at han er tilfreds med å få et oppgradert hovedkjøkken, som ivaretar kravene som stilles til et institusjonskjøkken.

Det er seksjon Teknikk, miljø og landbruk som er bygningseier og således ansvarlig for oppussingen. Seksjonsleder Espen Jordet forteller at det er hovedkjøkkenet og de små postkjøkknene som skal pusses opp og at det er Boger Bygg som har prosjektert arbeidet. Jordet er godt fornøyd med jobben som er gjort så langt og ser fram til at Skautun igjen får tilfredsstillende kjøkkenlokaler.