Saksdokumenter og protokoll kan leses her ⇒

Disse trer helt ut av politikken:

 • Tina Ødegård Holt, Arbeiderpartiet. Har sittet i kommunestyret i perioden 2011-2023.
 • Hans Edvin Johansson, Arbeiderpartiet. Har sittet i kommunestyret i 2 perioder, 1992-2007 og 2019-2023.
 • Øyvind Kjeve, Kristelig Folkeparti. Har sittet i kommunestyret i 2 perioder, 1999-2007 og 2019-2023.
 • Helen Graarud, Senterpartiet. Har sittet som vararepresentant 2007-2011 og fast medlem i perioden 2011-2023.
 • Maria Hereid Kristiansen, Senterpartiet. Har sittet i kommunestyret i perioden 2019-2023.
 • Barbro Urke, Miljøpartiet De Grønne. Har sittet i kommunestyret i perioden, 2019-2023.
 • Vidar Storeheier, Høyre. Har sittet i kommunestyret i 2 perioder, 1999-2019 og 2021-2023. Satt som vara i 2019-2021.

Følgende personer trer ut som faste medlemmer, men fortsetter som vara;

 • Magne Andre Bjørnstad, Senterpartiet
 • Mette Østensvig, Senterpartiet
 • John Martin Snopestad, Senterpartiet
 • Stine Svanskov Teigen, Arbeiderpartiet

Ordfører Karoline Fjeldstad takker for innsatsen

Jeg vil takke hver og en av dere for en god innsats i en krevende kommunestyreperiode. Pandemien gjorde at vi måtte finne nye måter å gjennomføre møtene på. Det synes jeg vi klarte på en meget god måte. Takk for innsatsen og lykke til videre, sa en stolt ordfører Karoline Fjeldstad.