Kommunestyret uttaler bl.a. :

Rakkestad kommune ser på reservasjonsretten som først og fremst et rikspolitisk/statlig anliggende.
Når det gjelder forslag om å gi kommuner adgang til å inngå avtaler med fastleger om reservasjon av samvittighetsgrunner, ønsker Rakkestad kommune å uttale at legers rett til å reservere seg mot «henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død» ikke må bli et kommunalt ansvar.

Høringsuttalelsen er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. 
Du kan lese høringsuttalelsen her.

Sakene som var til behandling i kommestyrets møte 13.02.2014 kan du lese her