I 1983 stemte 4108 personer ved lokalvalget. Det er det høyeste antall motatte stemmer siden 1955. Valgdeltakelsen var på 76,3. I 1963, året da kommunesammenslåingen mellom Rakkestad og Degernes var på agendaen stemte 86,8 %.