- Rakkestad kommune er meget fornøyd med å være best i Østfold på saksbehandlingstid i byggesøknader. Seksjon teknikk, miljø og landbruk jobber bevisst for å tilby innbyggere og utbyggere gode tjenester innenfor området. Med dette mener vi å være tilgjengelige for spørsmål og besøk, overholde behandlingsfrister og ha god kompetanse. 
Rakkestad kommune jobber kontinuerlig for å sikre kompetanse på området – for tiden er byggesaksbehandlerne utdannet jurister. Det at en liten kommune som Rakkestad klarer å ha slik kompetanse er vesentlig både for søkere og kommunen selv, sier enn fornøyd seksjonsleder Espen Jordet.

Tallene kommer fra Kostra, og er tall som kommunene selv rapporterer inn til SSB årlig. De ferskeste tallene er fra 2017, og er de siste som er statistisk tilgjengelig.