The Entrepreneurial School (TES) er et europeisk satsningsområde på kvalitetsheving av arbeidet med entreprenørskap. Rakkestad ungdomsskole (RUSK) er en av landets ledende skoler på området, og det nasjonale TES-utvalget mente skolen hadde, over tid, vist så gode resultater og integrert arbeidet med entreprenørskap i sine planer og kommunale planer, at de ble innstilt som landets TES-kandidat. Det er det europeiske organet som til slutt tildeler prisene og de valgte å lytte til innstillingen og tildele prisen til RUSK.

Stolt rektor
Lars Fagerhøy.jpg En stolt rektor Lars Fagerhøy uttaler: "Klart det er moro for skolen å reise til Europa Parlamentet i Brussel for å motta en pris for entreprenørskapsarbeidet. Det er  veldig hyggelig at arbeidet på skolen blir lagt merke til. Entreprenørskap er ikke en ny satsning, men noe skolen har jobbet med gjennom femten år. Samtidig er det  viktig å understreke at arbeidet med entreprenørskap er viktig i hele Rakkestadskolen og gjennomføres med støtte fra alt fra politikere, kommunen og ikke minst det  lokale næringsliv der vi møter mye velvilje.  Ungt Entreprenørskap i Østfold og er også en viktig støttespiller." 

 

Seksjonsleder skole, Morten Vedahl sier at dette er en super nyhet og en stor anerkjennelse på jobben og de prioriteringer skolen har gjort siden starten med entreprenørskap. Han takker de aktive elevene, lokale næringsliv og dugnadsivrige foreldre. Et klart bevis på hva et lokalsamfunn kan få til i sammen. Han sier til slutt at dette ikke hadde vært mulig uten engasjerte og dedikerte lærere og at denne prisen har de fortjent.


Kriterier
The Entrepreneurial Schools Award er en nasjonal og Europeisk anerkjennelse av de beste skolene på arbeidet med entreprenørskap.

  • Arbeidet med entreprenørskap inkluderer mesteparten av lærerne og elevene
  • Skolen har en visjon og en plan for arbeidet med entreprenørskap
  • Det er ressurser øremerket arbeidet med entreprenørskap
  • Skolen arbeider aktivt med å høyne lærernes kompetanse om entreprenørskap
  • Er kommunen og det lokale næringslivet involvert i arbeidet med entreprenørskap?

Pris
De beste skolene i hvert land vil bli utnevnt til “The Entrepreneurial School of the Year” av TES Europa.

Ordfører
Ordfører Ellen Solbrække er stolt og glad og forteller at arbeidet med entreprenørskap er viktig for Rakkestad kommune og hun er glad denne innsatsen nå gir resultater. Hun gratulerer Rakkestad  ungdomsskole med prisen og synes den er vel fortjent.