Solceller

Montering av solceller starter i uke 13 på Rakkestad ungdomsskole. Videre skal det monteres på Os skole, Bergenhus skole, Kirkeng skole, Rådhusveien 1, Rådhusveien 8 og Bodal avløpsrenseanlegg. Teoretisk beregnet produksjon er samlet ca. 700 000 kWh pr. år. 

LED-gatelys

LED-gatelys monteres i løpet av april/mai 2023. Ny armaturer vil redusere energibehovet pr. lyspunkt til ca. det halve av hva det er i dag. I tillegg har LED-armaturer lengre levetid enn dagens og behov for vedlikehold vil reduseres. Det planlegges i første omgang å bytte ut ca. 600 lyspunkter. Målet på sikt er å bytte ut alle eldre lyspunkter. De nye armaturene har langt bedre lyseffekt enn de gamle. Veier og plasser vil ble langt bedre opplyst enn i dag. For å spare ytterligere har de nye armaturene automatisk 50 % nattsenking. Effekten vil allikevel fremstå som langt bedre enn i dag.