13 ganger rundt jorden i en Volvo

Avtalen ble undertegnet høsten 2022 og siden den gang har Rakkestad kommune resirkulert og gjenbrukt over 1.2 tonn utstyr. Totalt utgjør dette 46.953 CO2 ekvivalenter. Det igjen kan omregnes til over 13 ganger rundt ekvator i bil, en Volvo V40 D2 miljøbil.

Arbeidet fortsetter i tiden og årene som kommer og er en kontinuerlig prosess for å sikre korrekt avhending, resirkulering og gjenbruk av utstyr, sier  Kåre Kristiansen

Kjøper brukt utstyr

Som en del av denne strategien kjøper også Rakkestad kommune noe brukt utstyr. Dette er utstyr som har gjennomgått en kvalitetssikret prosedyre for sletting av data og sikring av beskaffenhet.

Rett utstyr til rett tid kan kjøpes brukt og er en meget god investering i miljøregnskapet, sier fagleder IT i Rakkestad kommune Øyvind Bentsen

Lang vei å gå

Få organisasjoner i Norge har en plan for hva som skjer med gamle enheter når de byttes ut med nye. En undersøkelse av Framtiden i våre hender viser at det ligger 10 millioner mobiltelefoner som ikke er i bruk i norske hjem. I tillegg ligger det store mengder gamle PCer, skjermer, fysiske servere og annet IT-utstyr i norske virksomheter.
Rakkestad kommune satte i 2022 i gang et prosjekt for å se på hvordan gamle og defekte enheter blir tatt hånd om. Høsten 2022 valgte man å slutte seg til Ateas 100%-klubb, et nettverk for kunnskap og kompetanseutveksling mellom virksomheter og organisasjoner med mål om at alt av IT-utstyr skal gjenvinnes og resirkuleres.

Vi har lenge sett på IT som en prioritet innenfor vårt bærekraftsarbeid. Derfor føles det ekstra bra å sette seg noen hårete mål og jobbe strukturert for at hver enkelt enhet enten skal resirkuleres eller repareres og gjenbrukes, sier Kristiansen.

 100 % klubben

100 %-klubben er et initiativ som ble lansert av Atea på tampen av 2020 for å utfordre bedrifter og organisasjoner til å redusere sitt klimaavtrykk forårsaket av IT. For å gjøre det må vi ta høyde for og hensyn til alle deler av enhetens liv – altså livssyklusen. Fra utvinning av mineralene som trengs for å produsere enheten til hva vi gjør med enheten den dagen vi ikke lenger bruker den.
Norske bedrifter har ikke bare en enorm mulighet til å påvirke, vi har også et stort ansvar.

For at vi skal bygge en bærekraftig fremtid må vi jobbe sammen for å nå målene våre. Det er fantastisk å se at Rakkestad kommune går opp i tet på dette området, sier Mathias  Johansson hos Atea.


For mer informasjon om Ateas 100 %-klubb